среда, апреля 22, 2015

Untitled

באותו לילה חלמתי שלכל אדם בעולם יש פונט משלו שבו נכתב סיפור חייו, ובחלום דרשתי מראש ועדת הפונטים להחליף את הפונט שלי. הוא אמר שאין אפשרות כזאת: הפונט של אדם נקבע עם לידתו, ומאותו רגע אי אפשר לשנות. רקעתי מולו בידיים כמו שלירי תמיד עושה, אבל הוא המשיך לשלב ידיים על החזה ולעמוד בסירובו. י

אשכול נבו. שלוש קומות

Комментариев нет:

Отправить комментарий